Sekretess

Din e-post kommer aldrig att delas med en tredje part. Vi kommer bara använda den för att meddela dig om prospekt och särskilda händelser. Du har möjlighet att avsluta prenumerationen när som helst, omedelbart, när du får din första e-post.

Vårt nyhetsbrev är framställt i informationssyfte för våra prenumeranter och är inte avsett att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor som StockPick.se bedömer som tillförlitliga. StockPick.se kan dock ej garantera riktigheten i informationen.

Riskpolicy

Allt material, prospekt, såsom texter och kommentarer som förmedlas genom StockPick.se på denna sida eller på annat sätt; skall aldrig ses som rådgivande eller vägledande för eventuella beslut som fattas till följd av materialet.

Den som tar del av materialet har således uteslutande själv att bedöma och analysera materialet i den utsträckning som anses erforderlig samt därefter själv ansvara för egna beslut. Följaktligen ger StockPick.se inga utfästelser kring något innehåll och kan aldrig hållas ansvarigt för följder av någons agerande.

Som besökare och prenumerant är det bra om du kan lämna förslag om hur vi kan förbättra vår service med fler tjänster eller andra synpunkter! Ifall du har några frågor använd alltid vår e-post: info@stockpick.se