Hur vi på EkapAif hittar, utvärderar och arbetar med bolag

Hur vi på EkapAif hittar, utvärderar och arbetar med bolag


Vi på EkapAif utvärderar ett stort antal bolag varje år, upp mot 100 bolag. Av dessa investerar vi i mellan 4-6 nya bolag.  Vi som arbetar har tillsammans över 40 års erfarenhet av att hitta, investera i samt vidareutveckla bolag i start-up fas.

En förutsättning för att vi ska börja titta närmare på en investering är att bolagets affärsmodell är baserad på en skalbar teknologi, främst mjukvara – då det är inom detta område vi har erfarenhet samt att vi anser att man här får bäst hävstång på investerat kapital.

Nästa steg är att vi tar ett kort första möte med grundare/entreprenör av bolaget för att skapa oss en uppfattning om affärsmodellen och vilken fas bolaget är i. Vi söker främst bolag som har gått igenom sådd-fasen där de främst har fått statlig finansiering och nu står inför sin första finanseringsrunda riktad till privata investerare. Det är också viktigt att bolaget har en rimlig förväntan på bolagsvärderingen. De flesta bolag sorteras bort i detta steg.

Nästa steg i utvärderingen är att vi i detalj och i tät dialog med grundare/entreprenör går igenom bolagets affärsmodell, team, marknad, den finansiella strukturen och bolagets målbild. I samband härmed utvärderar vi entreprenören och dennes team, som till syvende och sist är den eller de personerna vi investerar i.

Vi brukar säga att en duktig entreprenör kan lyckas med en medioker affärsidé, men att fel entreprenör kan misslyckas med den bästa affärsidén. Den senare delen av utvärderingsfasen består av att förhandla om villkoren för investeringen och att komma fram till en gemensam ägarplan.

Har vi kommit så här långt är det ungefär 50/50 att vi också genomför investeringen.

Vi har väl intrimmade och beprövade processer för att genomföra investeringen, i form av mallar för investeringsavtal, aktieägaravtal och IT-system för dokumentation och uppföljning.

Efter genomförd investering söker vi aktivt i vårt nätverk av investerare för att tillsätta den person som ska representera oss i målbolagets styrelse. Under vägs gång arbetar vi nära vår styrelserepresentant samt supportar bolaget i finansiering- och exitprocesser.

Modellen ger investerare tillgång till en portfölj av spännande bolag med riskspridning jämfört med om man som affärsängel skulle agera på egen hand och utvärdera ett litet antal bolag och därefter investera kapitalet i ett fåtal bolag.

Vi välkomnar er att vara med på vårt kommande webinar torsdag 4 april kl 14-15 då jag och Henrik Jerner berättar mer.

Anmäl er till webinar här

Med vänliga hälsningar

Peter Wendel, grundare Ekapaif AB

Vänligen hjälp oss dela...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email
Ad
Authored by: Peter Wendel

Peter Wendel är ordförande i Ekap AIF och Northern CapSek Ventures. När EkapAif grundades visste vi redan från början vilken roll vi ville ha på riskkapitalmarknaden. Vi skulle täppa till kapitaldiket. Det är både vår funktion och vår vision.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *