Den etiska aspekten på investeringar

Den etiska aspekten på investeringar

För den som investerar pengar är målet i huvudsak att få avkastning på sin investering. Besluten som ligger till grund för vad, eller när, man ska investera i något, baseras oftast på vad som kommer att generera mest avkastning för pengarna.

Men det förekommer också att investerare tar hänsyn till olika etiska aspekter på sina investeringar. Då finns en mängd olika saker att ta hänsyn till samt flera olika sätt att tänka. I den här artikeln reflekterar vi över några av de etiska frågeställningarna som förekommer när det gäller investeringar.

Vilka branscher kan vara etiskt tveksamma?

Det finns några branscher som den etiske investeraren kan tänkas försöka undvika. Vanliga sådana är:

  • Vapenindustrin – En del företag på börsen tjänar pengar på att producera och sälja vapen och fordon som används inom det militära.
  • Alkohol och tobak – Det finns många bolag vars huvudsakliga produkter är alkohol- eller tobaksrelaterade, vilka givetvis har en negativ påverkan på människors hälsa överlag.
  • Cannabis – En industri som blivit allt större och mer omtalad på senare tid. Här är produkten till och med olaglig i Sverige och många andra länder, även om bolagen i sig agerar på marknader där de har tillstånd.
  • Betting och casino – De finns många casinoföretag på börsen. Casinoverksamheten är en del av nöjesindustrin där många människor förlorar mer än de tänkt sig och spelmissbruk är ett reellt problem för vissa.
  • Olja och fossila bränslen – Att investera i olja eller industrier som genererar väldigt stora utsläpp kan för vissa vara oetiskt ur miljösynpunkt. Det kan dessutom finnas tveksamheter kring hur vissa bolag agerar i de länder där oljan utvinns och liknande.

Utöver dessa branscher kan det finnas skäl att undvika enskilda bolag som agerat oansvarigt eller bryter mot dina etiska principer. Det kan till exempel handla om hur företag behandlar sina anställda, hur de hanterar miljöfrågor eller hur de behandlar sina samarbetspartners längs med näringskedjan.

Att investera etiskt och hållbart

Det finns investerare som lägger extra fokus på att deras investeringar ska vara etiska och klimatmässigt hållbara. Vissa fonder har ett uttalat syfte att ha ett minimum för hur stor del av deras portfölj som ska vara riktad mot grön energi eller klimatneutral verksamhet till exempel.

Att investera i teknik som har möjlighet att påverka framtiden, såsom elbilar, vindkraft eller avfallshantering är populära sätt att försöka bidra till nytta samtidigt som det ger möjlighet till god avkastning om teknikutvecklingen går åt rätt håll.

Andra har en policy att inte investera i branscher som inte uppfyller deras etiska policy. Då kan vissa branscher och typer av företag helt exkluderas ur fonden.

Ytterligare en typ av investeringar som görs med en etisk aspekt i åtanke, är då investerare letar efter bolag som har en uttalad jämställdhetspolicy mellan kvinnor och män, eller andra riktlinjer mot diskriminering och liknande.

Har den egna investeringen någon påverkan på verksamheten?

Vissa skulle argumentera för att investeringen i en aktie inte har någon större påverkan, eftersom bolagen sysslar med det de gör, oavsett hur du som aktieinvesterare agerar.

Motargumentet är att det visst påverkar, eftersom det skickar en signal om många på marknaden undviker vissa bolag eller branscher. För att det ska ge avtryck krävs dock att många agerar på samma sätt.

I mångt och mycket handlar det i slutändan om hur du som individ känner inför vad pengarna kommer ifrån. Spelar det någon roll om pengarna kommer in från en verksamhet du själv känner är moraliskt tveksam?

Slutsatser

Oavsett hur man resonerar i dessa frågor, landar beslutet i slutändan hos en själv. När det gäller etik och moral finns inga regler eller krav på hur man ska tänka. Det går inte att komma ifrån att avkastningen är och bör vara i huvudfokus för den som investerar, även om det inte behöver betyda att man inte tar hänsyn till dessa frågor.

Hur resonerar du när du investerar?

Undviker du någon bransch eller något bolag av etiska skäl? Är det något du funderat över, eller är avkastningen det enda som spelar roll? Dela gärna med dig av dina tankar i kommentarsfältet, det vore intressant att få höra fler perspektiv på dessa frågor.

Vänligen hjälp oss dela...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Share on Facebook
Facebook
Pin on Pinterest
Pinterest
Email this to someone
email
Ad
Authored by: Peter Isaksson

Jag har ett stort intresse för börsen och sparar regelbundet pengar som framförallt investeras i aktier. Att skriva är ett bra sätt att lära sig nytt, vilket gör det extra kul att skriva för StockPick.se då jag själv är mycket börsintresserad.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *